6  ส.ค. 2559
ไทยพัฒนาห้องแล็ปตรวจผักผลไม้ส่งออก
27  ส.ค. 2560
ประกาศหน่วยงาน
27  ธ.ค. 2560
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการชำระหนี้ค่าชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
27  ธ.ค. 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
22  ก.ย. 2559
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

Calendar

Poll

Stats

Brand