6  ส.ค. 2559 ผู้เข้าชม : 1578

ไทยพัฒนาห้องแล็ปตรวจผักผลไม้ส่งออก

27  ส.ค. 2560 ผู้เข้าชม : 310

ประกาศหน่วยงาน

19  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 63

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019


Calendar

Poll

Stats

Brand